Prelivový bazén, tiež známy ako “infinity pool“ je typ ktorý vidíme častejšie vo wellness centrách ale aj v rodinných domoch. Ich stavba je komplikovanejšia pretože voda z prelivu nesteká ihneď do filtračného systému ale do vyrovnávacej nádrže a až potom do čerpadla ktoré tlačí vodu do filtrácie z ktorej sa upravená voda vracia späť do bazéna pomocou dnových trysiek. Tento systém vie zabezpečiť aj vyššiu kvalitu vody a preto je často využívaný vo verejných bazénoch

Prelivový bazén, tiež známy ako “infinity pool“ je typ ktorý vidíme častejšie vo wellness centrách ale aj v rodinných domoch. Ich stavba je komplikovanejšia pretože voda z prelivu nesteká ihneď do filtračného systému ale do vyrovnávacej nádrže a až potom do čerpadla ktoré tlačí vodu do filtrácie z ktorej sa upravená voda vracia späť do bazéna pomocou dnových trysiek. Tento systém vie zabezpečiť aj vyššiu kvalitu vody a preto je často využívaný vo verejných bazénoch